Thông tin mới về porsche 918 spyder

Choáng bộ 3 "siêu phẩm" hybrid xuất hiện tại Liban29:01:2017 | 09:34:59

Choáng bộ 3 "siêu phẩm" hybrid xuất hiện tại Liban

Sẽ có ích người nghĩ đến một quốc gia nhỏ tại vùng Trung Đông như Cộng hòa Liban lại có sự xuất hiện của bộ 3 Ferrari LaFerrari, Porsche 918 Spyder và McLaren P1.