Thông tin mới về Porsche 911 Turbo

Làm quen với Porsche 911 Turbo chạy nhiều như "xe cỏ" và đã thay 124 chiếc lốp17:02:2017 | 17:28:21

Làm quen với Porsche 911 Turbo chạy nhiều như "xe cỏ" và đã thay 124 chiếc lốp

Với quãng đường đã đi lên đến 944.000 km, chiếc 911 Turbo này có thể nói là xe Porsche chạy nhiều nhất trên toàn thế giới.