Thông tin mới về Piaggio Zip

Tạm biệt động cơ L.E.A.D.E.R20:11:2013 | 06:00:00

Tạm biệt động cơ L.E.A.D.E.R

Trong suốt 14 năm tồn tại, động cơ L.E.A.D.E.R đã thực sự trở thành một thương hiệu của Piaggio và được sử dụng trên nhiều mẫu xe của hãng.