Thông tin mới về Piaggio Zip

Bất ngờ ngã ra đường, người đi xe máy bị đâm ngang14:01:2016 | 12:26:19

Bất ngờ ngã ra đường, người đi xe máy bị đâm ngang

Camera hành trình đã ghi lại được cảnh một người đi xe máy bất ngờ ngã ra đường khiến người đi sau không kịp xử lý đã lao thẳng vào người.