Thông tin mới về phụ nữ

Người phụ nữ bị gọi là "tóc vàng hoe" vì đổ dung dịch rửa kính chắn gió vào động cơ xe Mini26:07:2017 | 12:40:32

Người phụ nữ bị gọi là "tóc vàng hoe" vì đổ dung dịch rửa kính chắn gió vào động cơ xe Mini

Người phụ nữ đã đổ 5 lít dung dịch rửa kính chắn gió vào động cơ của chiếc xe Mini và chắc chắn sẽ phải trả không ít tiền cho sai lầm của mình.