Thông tin mới về phụ nữ

Phụ nữ và xe của thế kỷ trước29:05:2017 | 09:52:20

Phụ nữ và xe của thế kỷ trước

Từ những năm đầu của nền công nghiệp xe máy thế giới, dường như phụ nữ đã gắn liền với những cỗ máy tốc độ. Và hãy cùng xem lại những hình ảnh được chụp từ thế kỷ trước với những người phụ nữ mang đậm phogn thái cổ điển bên những chiếc xe.