Thông tin mới về phiên bản đặc biệt

Nissan Navara và Nissan X-Trail có thêm phiên bản đặc biệt và giới hạn số lượng24:06:2017 | 15:11:00

Nissan Navara và Nissan X-Trail có thêm phiên bản đặc biệt và giới hạn số lượng

Hai mẫu xe ăn khách của Nissan là bán tải Nissan Navara và crossover Nissan X-Trail có thêm phiên bản đặc biệt và giới hạn dành cho khách hàng Việt Nam.