Thông tin mới về phí trước bạ

Bảng giá tính lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy mới10:01:2017 | 10:06:00

Bảng giá tính lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy mới

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 304/2016/TT-BTC quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy áp dụng từ 1-1-2017.

  • Sắp tăng thuế và phí trước bạ với ôtô?

    Sắp tăng thuế và phí trước bạ với ôtô?

    06.01.2015

    Đó là đề xuất vừa được Sở GTVT TP.HCM trình UBND TP để kiến nghị Chính phủ áp dụng nhằm có giải pháp phát triển hợp lý các loại xe trên địa bàn. Các biện pháp này chủ yếu nhắm vào nhóm xe ô tô con cá nhân.