Thông tin mới về phí trước bạ

Phí trước bạ của ô tô không tăng lên 50%26:04:2017 | 17:44:53

Phí trước bạ của ô tô không tăng lên 50%

ictnews Bộ Tài chính cho biết không hề đề xuất điều chỉnh tăng mức thu lệ phí trước bạ của ô tô dưới 10 chỗ ngồi tăng lên 50% như các thông tin đang được chia sẻ trong thời gian gần đây.