Thông tin mới về ô tô tải

Phản ứng nhanh như cắt, nữ sinh đạp xe thoát chết trước đầu ô tô tải24:06:2017 | 16:00:00

Phản ứng nhanh như cắt, nữ sinh đạp xe thoát chết trước đầu ô tô tải

Ngay khi phát hiện thấy chiếc ô tô tải đang lao về phía mình, nữ sinh đã chuyển hướng, nhảy xuống dắt xe đạp vào bên trong và tránh được cú va chạm.