Thông tin mới về ô tô con

Xe bán tải đua tốc độ, gián tiếp khiến một người đi xe máy tử vong12:01:2017 | 17:02:51

Xe bán tải đua tốc độ, gián tiếp khiến một người đi xe máy tử vong

Chiếc xe bán tải đã gây tai nạn cho ô tô con và xe máy chạy cùng chiều khiến một người tử vong tại chỗ.

123