Thông tin mới về ô tô biển xanh

Truy xe biển xanh chạy vào làn xe máy trên cầu Thanh Trì31:05:2017 | 13:35:02

Truy xe biển xanh chạy vào làn xe máy trên cầu Thanh Trì

Văn phòng Ủy ban ATGTQG đề nghị Công an HN xác minh xe biển xanh đi vào làn xe máy trên cầu Thanh Trì.