Thông tin mới về Nissan X-Trail 2017

Diện kiến Nissan X-Trail 2017 với thiết kế khác xe ở Việt Nam17:04:2017 | 19:30:00

Diện kiến Nissan X-Trail 2017 với thiết kế khác xe ở Việt Nam

Nissan X-Trail 2017 có giá dao động từ 188.800 - 268.800 Nhân dân tệ, tương đương 623 - 887 triệu Đồng, tại thị trường Trung Quốc.