Thông tin mới về nhà sản xuất ô tô

Thương hiệu xe tải Teraco vào thị trường Việt Nam, giá từ 309 triệu Đồng28:04:2017 | 08:49:57

Thương hiệu xe tải Teraco vào thị trường Việt Nam, giá từ 309 triệu Đồng

Những mẫu xe tải của Teraco tại thị trường Việt Nam bao gồm 3 dòng sản phẩm là Tera 190, Tera 240 và Tera 230 với mức giá bán lần lượt là 309, 312 và 348 triệu Đồng.