Thông tin mới về nhà di động

Biến Land Rover Defender thành nhà di động với 60 triệu đồng01:02:2017 | 21:28:09

Biến Land Rover Defender thành nhà di động với 60 triệu đồng

Một chiếc xe dã chiến như Land Rover Defender sẽ trở thành một ngôi nhà di động cho mỗi chuyến đi trải nghiệm chỉ với 60 triệu đồng sẽ khiến nhiều lái xe ưa khám phá quan tâm.