Thông tin mới về nhà di động

Làm quen với "du thuyền trên cạn" trị giá 3 triệu USD05:01:2017 | 19:38:00

Làm quen với "du thuyền trên cạn" trị giá 3 triệu USD

Đây là chiếc xe RV hay "nhà di động" siêu sang, đắt ngang một du thuyền với giá lên tới 3 triệu USD.