Thông tin mới về nghệ an

Hơn 1 năm, thành phố Vinh tăng gần 300 xe sang và siêu sang18:05:2017 | 16:05:34

Hơn 1 năm, thành phố Vinh tăng gần 300 xe sang và siêu sang

Từ năm 2016 đến nay, Thành phố Vinh (Nghệ An) có gần 300 xe ô tô sang và siêu sang, có giá hơn 2 tỷ đồng được đăng ký mới, trong đó có 70 xe sang giá từ 3 tỷ đồng trở lên.