Thông tin mới về Mỹ

Pagani Huayra BC thứ 2 đặt chân đến Mỹ, khác biệt từ bộ áo carbon đỏ28:05:2017 | 11:00:00

Pagani Huayra BC thứ 2 đặt chân đến Mỹ, khác biệt từ bộ áo carbon đỏ

Trong số 20 chiếc Pagani Huayra BC được sản xuất trên toàn thế giới rất hiếm "siêu phẩm" nào có bộ áo carbon đỏ như chiếc xuất hiện tại Mỹ.