Thông tin mới về mức giá bán

Lamborghini Centenario thứ 4 cập bến Mỹ với ngoại thất nổi bật màu xanh ngọc19:06:2017 | 10:08:02

Lamborghini Centenario thứ 4 cập bến Mỹ với ngoại thất nổi bật màu xanh ngọc

Như vậy các đại gia tại Mỹ đã sở hữu 1/5 tổng số chiếc Lamborghini Centenario được sản xuất trên thế giới với mức giá bán 1,9 triệu USD, tương đương 43,1 tỷ Đồng.

12