Thông tin mới về MPV

Xem trước hình ảnh ngoài đời thực của mẫu MPV mới mà Mitsubishi dành cho Đông Nam Á25:07:2017 | 12:01:57

Xem trước hình ảnh ngoài đời thực của mẫu MPV mới mà Mitsubishi dành cho Đông Nam Á

Sau khi ra mắt trong triển lãm GIIAS 2017, mẫu MPV của Mitsubishi sẽ được bày bán trên thị trường với giá dự kiến dao động từ 189 - 246 triệu Rupiah, tương đương 323 - 419 triệu Đồng.