Thông tin mới về mô tô tầm trung

Cặp đôi mô tô tầm trung Honda CBR500R và CB500F 2017 ra mắt Đông Nam Á23:05:2017 | 12:05:24

Cặp đôi mô tô tầm trung Honda CBR500R và CB500F 2017 ra mắt Đông Nam Á

Honda CBR500R 2017 có giá dao động từ 31.681 - 35.179 RM (167 - 185 triệu Đồng) trong khi 2 con số tương ứng của CB500F là 31.363 - 34.861 RM (165 - 183 triệu Đồng).

12