Thông tin mới về mô tô phân khối lớn

Johnny Trí Nguyễn gặp tai nạn khiến chiếc mô tô Ducati Hypermotard hỏng nặng25:03:2017 | 10:58:59

Johnny Trí Nguyễn gặp tai nạn khiến chiếc mô tô Ducati Hypermotard hỏng nặng

Rất may, nam diễn viên Johnny Trí Nguyễn không hề bị thương trong khi chiếc Ducati Hypermotard trị giá 400 triệu Đồng hỏng nặng.