Thông tin mới về mô tô khủng

Tịch thu 8 môtô phân khối lớn nhập lậu trị giá hàng tỷ đồng25:02:2017 | 11:21:07

Tịch thu 8 môtô phân khối lớn nhập lậu trị giá hàng tỷ đồng

Những chiếc môtô phân khối lớn trị giá hàng trăm triệu đồng không rõ nguồn gốc được làm giả số khung, số máy, giấy đăng ký không đúng với hồ sơ gốc.