Thông tin mới về mô tô cho người mới chơi

Mô tô thể thao Honda CBR250RR 2017 ra mắt tại quê nhà, giá từ 157 triệu Đồng21:04:2017 | 15:30:00

Mô tô thể thao Honda CBR250RR 2017 ra mắt tại quê nhà, giá từ 157 triệu Đồng

Sau Indonesia, đến lượt thị trường Nhật Bản đón nhận mẫu mô tô thể thao cho người mới chơi Honda CBR250RR 2017.