Thông tin mới về mô tô 300 phân khối

Honda XRE300 2017 - Xe adventure cỡ nhỏ mới cho châu Á25:04:2017 | 17:27:37

Honda XRE300 2017 - Xe adventure cỡ nhỏ mới cho châu Á

Theo tin đồn, Honda XRE300 2017 sẽ chính thức được giới thiệu tại thị trường châu Á nói chung và Ấn Độ nói riêng vào khoảng tháng 10-11 năm nay.