Thông tin mới về mô tô 250 phân khối

Naked bike Yamaha FZ 25 xuất hiện tại Việt Nam, giá hơn 60 triệu Đồng22:06:2017 | 19:47:00

Naked bike Yamaha FZ 25 xuất hiện tại Việt Nam, giá hơn 60 triệu Đồng

Một đại lý tư nhân ở Sài Gòn đã nhập những chiếc naked bike Yamaha FZ 25 về Việt Nam và bán với giá khoảng hơn 60 triệu Đồng.

12