Thông tin mới về mở cửa bất cẩn

Mở cửa xe gây tai nạn, tước bằng lái đến 4 tháng13:03:2017 | 11:59:00

Mở cửa xe gây tai nạn, tước bằng lái đến 4 tháng

Khi dừng xe, việc mở cửa xe phải luôn được chú ý trước sau để tránh gây tai nạn cho những người xung quanh.