Thông tin mới về Minh nhựa

Đại gia Minh "Nhựa" hối thúc Cường "Đô-la" tổ chức lại hành trình siêu xe Car & Passion12:01:2017 | 09:04:00

Đại gia Minh "Nhựa" hối thúc Cường "Đô-la" tổ chức lại hành trình siêu xe Car & Passion

Để đáp lại lời kêu gọi từ đại gia Minh "Nhựa", Cường "Đô-la" chia sẻ hành trình Car & Passion có thể sẽ được tái tổ chức trong năm nay.

123