Thông tin mới về Mercedes

Bắt gặp dàn xe siêu sang Mercedes-Maybach S650 Cabriolet ngoài đời thực16:05:2017 | 11:27:31

Bắt gặp dàn xe siêu sang Mercedes-Maybach S650 Cabriolet ngoài đời thực

Dàn xe siêu sang Mercedes-Maybach S650 Cabriolet đã bị bắt gặp ở bãi đỗ bên ngoài trụ sở của hãng độ Brabus tại Đức.