Thông tin mới về mercedes-benz

Siêu xe Mercedes-AMG GT được công bố giá bán, từ 111.200 USD28:06:2016 | 17:47:19

Siêu xe Mercedes-AMG GT được công bố giá bán, từ 111.200 USD

Bắt đầu được bày bán vào mùa hè năm nay, siêu xe Mercedes-AMG GT có giá khởi điểm thấp hơn khoảng 20.000 USD so với phiên bản S mạnh mẽ hơn.