Thông tin mới về mercedes-benz

Phản ứng nhanh như cắt, người lái Mercedes-Benz thoát chết trong gang tấc19:01:2017 | 20:11:00

Phản ứng nhanh như cắt, người lái Mercedes-Benz thoát chết trong gang tấc

Nếu không phản ứng nhanh, người lái chiếc Mercedes-Benz sẽ trở thành nạn nhân trong một vụ đâm liên hoàn.