Thông tin mới về mercedes-benz

Xem cảnh Mercedes-Maybach 6 di chuyển bằng điều khiển từ xa25:08:2016 | 10:30:02

Xem cảnh Mercedes-Maybach 6 di chuyển bằng điều khiển từ xa

Khi chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người cảm thấy chiếc coupe siêu sang Mercedes-Maybach 6 như ô tô đồ chơi lớn nhất và đắt nhất thế giới.