Thông tin mới về Mercedes-Benz GLA

Cặp đôi Jeep "dạy" cho Mercedes-Benz GLA cách đỗ đúng chỗ15:04:2017 | 11:30:00

Cặp đôi Jeep "dạy" cho Mercedes-Benz GLA cách đỗ đúng chỗ

Đỗ chèn lên vạch kẻ, chiếc crossover hạng sang cỡ nhỏ Mercedes-Benz GLA đã bị kẹp ở giữa cặp đôi Jeep độ.

12