Thông tin mới về Mercedes-Benz GLA 2018

Chi tiết crossover hạng sang Mercedes-AMG GLA45 4Matic 2018 tại Đông Nam Á26:05:2017 | 15:31:22

Chi tiết crossover hạng sang Mercedes-AMG GLA45 4Matic 2018 tại Đông Nam Á

Tại thị trường Malaysia, Mercedes-AMG GLA45 4Matic 2018 có giá khởi điểm 408.888 RM, tương đương 2,16 tỷ Đồng.