Thông tin mới về Mercedes-AMG

Hấp tấp giao xe cho khách, đại lý Mercedes "muối mặt" đi đòi lại21:07:2017 | 16:46:00

Hấp tấp giao xe cho khách, đại lý Mercedes "muối mặt" đi đòi lại

Nguyên nhân là do chiếc xe mà đại lý Mercedes giao cho khách vẫn chưa được phép lưu thông trên đường phố Bắc Mỹ.