Thông tin mới về McLaren P1

McLaren P1 đã qua sử dụng có giá bán 59 tỷ Đồng03:05:2017 | 07:00:00

McLaren P1 đã qua sử dụng có giá bán 59 tỷ Đồng

Chiếc McLaren P1 với số đồng hồ công tơ mét hơn 3.000 km đang được đại lý siêu xe tại Mỹ rao bán với mức giá gấp 2 là xuất xưởng.