Thông tin mới về McLaren 720S

Diện kiến Rolls-Royce Dawn màu tím "thửa riêng" của một nhà sưu tập xe nổi tiếng19:08:2017 | 14:00:00

Diện kiến Rolls-Royce Dawn màu tím "thửa riêng" của một nhà sưu tập xe nổi tiếng

Chiếc Rolls-Royce Dawn đặc biệt này được sơn màu tím giống hệt siêu xe McLaren 720S cùng thuộc sở hữu của đại gia Mỹ có tên Michael Fux.