Thông tin mới về McLaren 650S Spider

Cường "Đô-la" đổi màu sơn siêu xe McLaren 650S Spider từng thuộc của Minh "Nhựa"03:07:2017 | 07:00:00

Cường "Đô-la" đổi màu sơn siêu xe McLaren 650S Spider từng thuộc của Minh "Nhựa"

Tương tự như những siêu xe trước đó, khi về tay Cường "Đô-la", chiếc McLaren 650S Spider được cho thay áo bằng đề-can màu crôm sáng loáng.