Thông tin mới về Mazda2

Sài Gòn: Cây xà cừ bật gốc, đè trúng nóc Mazda2 Sedan chạy ngang qua03:07:2017 | 10:20:00

Sài Gòn: Cây xà cừ bật gốc, đè trúng nóc Mazda2 Sedan chạy ngang qua

Cây xà cừ bật gốc đã khiến chiếc Mazda2 Sedan bị hỏng khá nặng nhưng rất may không có ai thương vong.

12