Thông tin mới về mazda CX-9

Mẫu xe "ế ẩm" nhất trong tháng 510:06:2017 | 09:59:16

Mẫu xe "ế ẩm" nhất trong tháng 5

Trong tháng 5/2017, có những mẫu xe không bán được chiếc nào, như Kia Sportage, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Outlander Sport, Mazda CX-9..