Thông tin mới về Mazda CX-3

Mazda CX-3 có giá tính lệ phí trước bạ 950 triệu Đồng tại Việt Nam01:06:2017 | 10:45:16

Mazda CX-3 có giá tính lệ phí trước bạ 950 triệu Đồng tại Việt Nam

Chưa được bày bán tại Việt Nam nhưng mẫu crossover cỡ B Mazda CX-3 đã bị lộ giá tính lệ phí trước bạ.

12