Thông tin mới về màu sơn độc

Ferrari Enzo màu cực độc chuẩn bị cho "lên sàn"09:08:2017 | 13:57:00

Ferrari Enzo màu cực độc chuẩn bị cho "lên sàn"

Chỉ có 400 chiếc Ferrari Enzo được sản xuất trên toàn thế giới và rất hiếm mẫu xe nào được hoàn thành với chương trình sơn đặc biệt Blu Tour de France.