Thông tin mới về màu sơn độc

"Siêu phẩm" Ferrari LaFerrari màu hiếm rao bán 77 tỷ Đồng19:03:2017 | 11:30:00

"Siêu phẩm" Ferrari LaFerrari màu hiếm rao bán 77 tỷ Đồng

Trong số 499 chiếc Ferrari LaFerrari được sản xuất trên toàn thế giới rất hiếm "siêu ngựa" nào sở hữu màu đỏ Rosso Rubino.