Thông tin mới về màu sơn độc

Ngất ngây với Porsche 911 Targa 4S sở hữu bộ áo màu thạch anh tím tại Thái Lan19:06:2017 | 17:01:42

Ngất ngây với Porsche 911 Targa 4S sở hữu bộ áo màu thạch anh tím tại Thái Lan

Mẫu xe thể thao Porsche xuất hiện tại thành phố Bangkok, Thái Lai với ngoại thất sơn màu thạch anh tím hiếm gặp.