Thông tin mới về màu hồng

Choáng "quỷ dữ" Chevrolet Corvette C7 Z06 khoác áo hồng của quý bà24:05:2017 | 07:00:00

Choáng "quỷ dữ" Chevrolet Corvette C7 Z06 khoác áo hồng của quý bà

Chiếc Chevrolet Corvette C7 Z06 của một quý bà còn có nội thất "tông xuyệt tông" màu hồng với ngoại thất.