Thông tin mới về Lexus

Va chạm với Renault Duster đang rẽ, Lexus RX lật nhào24:07:2016 | 10:58:31

Va chạm với Renault Duster đang rẽ, Lexus RX lật nhào

Lỗi trong vụ tai nạn thuộc về người lái Renault Duster nhưng bản thân tài xế trên chiếc Lexus RX cũng quá chủ quan.