Thông tin mới về Lexus

Hàng loạt xe Audi, Lexus, Toyota, Chevrolet tại Việt Nam bị triệu hồi24:05:2016 | 14:41:22

Hàng loạt xe Audi, Lexus, Toyota, Chevrolet tại Việt Nam bị triệu hồi

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết, hàng loạt thương hiệu ô tô lớn tại Việt Nam như Audi, Lexus, Toyota, Chevrolet, Mitsubishi tại Việt Nam phải triệu hồi xe.