Thông tin mới về Lexus

Găm hàng chờ 1/7 bán kiếm lời, showroom ô tô "ngồi mát ăn bát vàng"28:06:2016 | 11:21:00

Găm hàng chờ 1/7 bán kiếm lời, showroom ô tô "ngồi mát ăn bát vàng"

Gom xe dung tích lớn trước và bán ra sau ngày 1/7/2016, các chủ showroom, đại lý có thể kiếm được khoản chênh lệch hàng tỉ đồng.