Thông tin mới về lệ phí trước bạ

‘Móc bóp’ thêm trăm triệu khi mua ô tô18:07:2017 | 11:10:25

‘Móc bóp’ thêm trăm triệu khi mua ô tô

Chính sách tăng giá tính lệ phí trước bạ khiến nhiều người mua xe phải đóng thêm hàng trăm triệu đồng so với trước đây.