Thông tin mới về lệ phí trước bạ

Tăng phí trước bạ, người mua xe máy phải chi thêm hàng triệu đồng08:06:2017 | 09:40:04

Tăng phí trước bạ, người mua xe máy phải chi thêm hàng triệu đồng

Việc tăng lệ phí trước bạ nhiều dòng xe máy phổ thông đã khiến khách hàng thiệt thòi và nhiều đại lý xe gặp khó khăn trong việc bán hàng.