Thông tin mới về lệ phí trước bạ

Bảng giá tính lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy mới10:01:2017 | 10:06:00

Bảng giá tính lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy mới

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 304/2016/TT-BTC quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy áp dụng từ 1-1-2017.