Thông tin mới về lamborghini

Tự chế dàn xe Lamborghini để đưa cháu đi học cho "oách"22:02:2017 | 19:11:37

Tự chế dàn xe Lamborghini để đưa cháu đi học cho "oách"

Một người đàn ông đã tự chế 4 chiếc xe có kiểu dáng giống Lamborghini và chạy bằng điện để đưa cháu đi học hàng ngày.