Thông tin mới về lamborghini

Lamborghini Aventador S LP740-4 2017 đầu tiên về Việt Nam21:05:2017 | 09:41:00

Lamborghini Aventador S LP740-4 2017 đầu tiên về Việt Nam

Theo một số nguồn tin, chiếc Lamborghini Aventador S 2017 đầu tiên về Việt Nam được nhập khẩu chính hãng.