Thông tin mới về Kia Stinger

Xe thể thao Kia Stinger được trưng bày tại Đông Nam Á trước khi ra mắt16:05:2017 | 10:58:50

Xe thể thao Kia Stinger được trưng bày tại Đông Nam Á trước khi ra mắt

Trong một hội nghị dành cho nhà phân phối tại Malaysia, chiếc Kia Stinger màu đỏ rực đã được mang đến trưng bày.