Thông tin mới về hyundai

Sedan cỡ trung Hyundai Sonata 2018 được chốt giá15:06:2017 | 11:47:31

Sedan cỡ trung Hyundai Sonata 2018 được chốt giá

Tại thị trường Mỹ, Hyundai Sonata 2018 có giá dao động từ 22.050 - 32.450 USD, tương đương 500 - 736 triệu Đồng.