Thông tin mới về hyundai

Hyundai Kona sắp ra mắt có thể bị lùi lịch sản xuất vì tranh chấp lao động23:05:2017 | 15:50:22

Hyundai Kona sắp ra mắt có thể bị lùi lịch sản xuất vì tranh chấp lao động

Nguyên nhân của vụ tranh chấp lao động này bắt nguồn từ việc hãng Hyundai quyết định nhập cản va của Kona từ nguồn bên ngoài thay vì tự sản xuất.