Thông tin mới về hyundai thành công

Hyundai Thành Công đã lắp ráp chiếc Santa Fe thứ 15 ngàn tại Việt Nam07:06:2017 | 17:10:18

Hyundai Thành Công đã lắp ráp chiếc Santa Fe thứ 15 ngàn tại Việt Nam

Sau gần 2 năm rưỡi được chính thức lắp ráp và sản xuất trong nước, tổng số xe Hyundai SantaFe ra đời ở Việt Nam đã lên tới con số 15 ngàn.

12