Thông tin mới về Hyundai Elantra

Hyundai Elantra 2018 ra mắt với trang bị tốt hơn14:06:2017 | 11:32:19

Hyundai Elantra 2018 ra mắt với trang bị tốt hơn

Hyundai Elantra 2018 không có gì thay đổi về thiết kế hay động cơ mà chỉ được bổ sung nhiều trang bị hiện đại hơn trước.

12