Thông tin mới về Honda

Honda CR-V 7 chỗ chính thức ra mắt Đông Nam Á, giá từ 917 triệu Đồng24:03:2017 | 16:20:27

Honda CR-V 7 chỗ chính thức ra mắt Đông Nam Á, giá từ 917 triệu Đồng

Đông Nam Á nói chung và Thái Lan nói riêng là thị trường đầu tiên đón nhận Honda CR-V 7 chỗ hoàn toàn mới.