Thông tin mới về Honda

Honda Civic Hatchback 2017 "bằng xương, bằng thịt" tại đại lý28:09:2016 | 14:41:04

Honda Civic Hatchback 2017 "bằng xương, bằng thịt" tại đại lý

Tại thị trường Mỹ, Honda Civic Hatchback 2017 sẽ có giá khởi điểm 19.700 USD, tương đương 439 triệu Đồng.