Thông tin mới về Honda

Honda Civic và Nissan Navara - Xe an toàn tại Đông Nam Á08:12:2016 | 16:59:00

Honda Civic và Nissan Navara - Xe an toàn tại Đông Nam Á

Cả hai mẫu xe Honda Civic và Nissan Navara đời mới đều được đánh giá 5 sao an toàn tại Đông Nam Á.