Thông tin mới về honda wave

Xe máy Honda Wave Dash Fi 2017 có phiên bản đặc biệt mới08:02:2017 | 19:30:00

Xe máy Honda Wave Dash Fi 2017 có phiên bản đặc biệt mới

Tại thị trường Malaysia, phiên bản đặc biệt mới của mẫu xe máy Honda Wave Dash Fi 2017 có giá dao động từ 5.755 RM - 6.040 RM, tương đương 29,3 - 30,8 triệu Đồng.