Thông tin mới về honda việt nam

Honda cải tiến gì ở Winner 15022:08:2016 | 15:00:00

Honda cải tiến gì ở Winner 150

Xuất hiện sau khi thị trường đã có sự hiện diện và thống lĩnh của những mẫu xe côn tay khác, Honda chọn lối đi riêng cho Winner 150 để chinh phục khách hàng.