Thông tin mới về honda việt nam

Sau 6 tháng, Trung tâm đào tạo lái xe an toàn mới của Honda Việt Nam đã khánh thành16:03:2017 | 11:28:00

Sau 6 tháng, Trung tâm đào tạo lái xe an toàn mới của Honda Việt Nam đã khánh thành

Với thời gian thi công ngắn chỉ trong 6 tháng, Trung tâm đào tạo lái xe an toàn của Honda Việt Nam đã chính thức khai trương.