Thông tin mới về honda việt nam

Honda Việt Nam đạt doanh số ôtô cao nhất kể từ khi thành lập29:01:2015 | 13:00:00

Honda Việt Nam đạt doanh số ôtô cao nhất kể từ khi thành lập

Kết thúc năm 2014, hãng Honda đã bán ra 6.492 xe, đạt doanh số bán theo năm cao nhất từ khi thành lập tại Việt Nam, đứng thứ 4 toàn VAMA trong mảng xe du lịch và tăng trưởng tới 41% so với năm 2013.