Thông tin mới về honda việt nam

Honda Việt Nam bị truy thu thuế hàng trăm tỷ đồng30:04:2015 | 01:08:17

Honda Việt Nam bị truy thu thuế hàng trăm tỷ đồng

Tiếp sau Metro Cash &Carry Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tiếp theo bị truy thu thuế hàng trăm tỷ đồng.