Thông tin mới về Honda SH

Sài Gòn: Cướp giật giữa ban ngày khiến một phụ nữ ngã xe31:08:2015 | 12:43:00

Sài Gòn: Cướp giật giữa ban ngày khiến một phụ nữ ngã xe

Bị hai tên cướp đi Yamaha Luvias FI giật dây chuyền trên cổ, một người phụ nữ đã bị ngã xe máy và bất tỉnh tại chỗ.