Thông tin mới về Honda SH

Honda SH Mode 125 phiên bản mới ra mắt, giá từ 50,49 triệu Đồng18:11:2015 | 16:21:49

Honda SH Mode 125 phiên bản mới ra mắt, giá từ 50,49 triệu Đồng

Honda SH Mode 125 phiên bản mới sẽ có thêm 2 màu sơn là đỏ đậm và bạc mờ cùng giá bán 50,49 triệu Đồng tại thị trường Việt Nam.