Thông tin mới về Honda SH

Honda SH bị kẻ gian bẻ khóa trong 2 giây23:06:2015 | 14:37:52

Honda SH bị kẻ gian bẻ khóa trong 2 giây

Camera an ninh tại Hà Nội đã ghi lại được một vụ trộm táo tợn, toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 10 giây, trong đó tên trộm chỉ mất 2 giây để bẻ khóa được chiếc Honda SH.