Thông tin mới về Honda SH

5 mẫu xe máy gây sóng gió thị trường Việt trong năm 201630:12:2016 | 07:31:00

5 mẫu xe máy gây sóng gió thị trường Việt trong năm 2016

Trong năm 2016 có khá nhiều mẫu xe được giới thiệu nhưng 5 mẫu xe máy dưới đây là 5 mẫu xe tiêu biểu cho thấy sự phát triển của thị trường xe máy Việt trong năm vừa qua.

12