Thông tin mới về Honda SH

Lamborghini Reventon bị cảnh sát đi Honda SH chặn lại trong đường hầm09:09:2016 | 16:38:54

Lamborghini Reventon bị cảnh sát đi Honda SH chặn lại trong đường hầm

Nguyên nhân chiếc Lamborghini Reventon bị cảnh sát giao thông chặn lại là vì tăng tốc quá nhanh trong đường hầm.