Thông tin mới về Honda Odyssey

Thị trường ô tô 10:03:2017 | 14:21:18

Thị trường ô tô 'rơi tự do' - Nhiều mẫu xe ế ẩm

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục "rơi" khi doanh số bán hàng của các doanh nghiệp giảm 13% và nhiều mẫu xe ế ẩm.

12