Thông tin mới về Honda Civic

Huế: Đỗ chắn ngõ, Honda Civic 2017 bị biến thành nơi tập kết rác26:05:2017 | 11:46:58

Huế: Đỗ chắn ngõ, Honda Civic 2017 bị biến thành nơi tập kết rác

Hình ảnh chiếc Honda Civic 2017 đỗ chắn ngõ và bị chất rác lên xe hiện đã trở thành đề tài tranh cãi của cư dân mạng.